Team lagere school

Directie

Beleidsmedewerker

Secretariaat

Meester Luc

Juf Mieke

Ria

Juf Liesbeth

Boekhouding

Preventieadviseur

Onderhoudsman

Juf Liesbeth

Zorgcoördinatoren

Zorgleerkrachten

Juf Sara

Juf Nele

Juf Veerle

Juf Liesbeth

Zorgleerkrachten

Juf Linne

Juf Annabel

Juf Nina

Meester Hugo

L.O.

Meester Aron

ICT-coördinatoren

Poets

Keuken/refter

Eerste leerjaar

Juf Nele

Juf Linne

Juf An

Tweede leerjaar

Juf Katrien

Juf Veerle

Juf Liesbeth

Derde leerjaar

Juf Ann

Juf Sanne

Vierde leerjaar

Juf Ellen

Juf Jolien

Vijfde leerjaar

Juf Lieselot

Juf Joyce

Zesde leerjaar

Meester Toon

Meester Hugo

Juf Laura

Zorgleerkrachten